Meteo IMGW.
Prognoza dla Polski
Prognoza pogody IMGW-PIB dla Polski.
Ostrzeżenia, mapy radarowe i wyładowania.
pobierz z Google Play

Wszystkie niezbędne dane meteorologiczne i hydrologiczne w jednym miejscu.

Pogoda

Pogoda

W zakładce Pogoda w pierwszej kolejności znajdziesz dane prognozy pogody co godzinę i skróconą prognozę na kolejne dni.

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia

Tu znajdziesz komunikaty ostrzeżeń dla wybranej lokalizacji i ulubionych.

Radary

Radary

Dają podgląd na mapy radarowe z opadami na terenie Polski do 7h wstecz.

Wyładowania

Wyładowania

Podgląd na mapy wyładowań na terenie Polski do 7h wstecz.

Pomoc i informacje

Zapraszamy do nowego serwisu pogodowego IMGW-PIB.