Opad

Opad w aplikacji prezentowany jest w formie horyzontalnego wykresu na najbliższe godziny i podaje w dane w mm/h. Dane liczbowe w tabeli pokazują ilość opadu w mm z aktualnej godziny.

W tle zakładki Pogoda pokazuje się animacja opadu, jeśli ten akurat występuje.