Stopnie ostrzeżeń i treść komunikatów meteorologicznych

W zakładce Ostrzeżenia znajdują się ostrzeżenia wydane przez IMGW PIB dla aktualnie wybranej i ulubionych lokalizacji. W szczegółach ostrzeżenia podany jest czas, w którym dane ostrzeżenie obowiązuje i jego treść.

3 stopień

Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

2 stopień
Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

1 stopień
Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

BRAK OSTRZEŻEŃ
Nie prognozuje się zagrożeń pogodowych mających istotny wpływ na życie codzienne.

Ostrzeżenie meteorologiczne – specjalny rodzaj informacji o występowaniu wyjątkowo niebezpiecznego zjawiska pogodowego, zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzkiemu. Wydanie ostrzeżenia meteorologicznego mobilizuje centra zarządzania kryzysowego oraz inne służby do zwiększonej gotowości w stanie zagrożenia oraz umożliwia podjęcie działań, służących zabezpieczeniu społeczeństwa oraz infrastruktury.

Komunikat meteorologiczny – rodzaj informacji uzupełniającej, przesyłanej w okresie obowiązywania ostrzeżenia. Celem komunikatu meteorologicznego jest przekazywanie wiedzy o aktualnym stanie pogody i prognozowanym rozwoju sytuacji nad danym terenem.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Uwaga dla użytkowników telefonów XIAOMI z nakładką MIUI!:
Używanie nakładki MIUI w telefonach XIAOMI może powodować problemy z otrzymywaniem powiadomień. Zmień ustawienia w nakładce na „No restriction ” dla aplikacji Meteo IMGW Prognoza dla Polski.

Kryteria ostrzeżeń meteorologicznych:
Zjawisko Stopień zagrożenia Kryteria

Burze

Burze z gradem

1 Burze z opadami deszczu:
20 mm < R ≤ 30 mm
możliwe opady deszczu do 40 mm w okresie trwania zjawisk burzowych
i/lub:
porywy wiatru:
72 km/h < V ≤ 90 km/h (tj. 20 m/s < V ≤ 25 m/s)
lub:
grad, jeśli jest prognozowany*
2 Burze z opadami deszczu:
30 mm < R ≤ 50 mm
możliwe opady deszczu do 60 mm w okresie trwania zjawisk burzowych
lub:
porywy wiatru:
90 km/h < V ≤ 115 km/h (tj. 25 m/s < V ≤ 32 m/s)
lub:
grad, jeśli jest prognozowany*
3 Burze z opadami deszczu:
R > 50 mm w okresie trwania zjawisk burzowych
lub:
porywy wiatru:
V > 115 km/h (tj.> 32 m/s)
lub:
grad, jeśli jest prognozowany*

Intensywne opady deszczu

1 Wystąpienie opadów:
30 mm ≤ R < 50 mm w czasie 24h
2 Wystąpienie opadów:
50 mm ≤ R < 90 mm w czasie 24h
3 Wystąpienie opadów:
R >= 90 mm w czasie 24h

Intensywne opady śniegu

1 Przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm w czasie nie dłuższym niż 12 godzin
10 cm ≤ E < 15 cm
lub:
Przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20cm w czasie nie dłuższym niż 24 godziny
15 cm ≤ E ≤ 20 cm
2 Przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 30 cm w czasie nie dłuższym niż 24 godziny na obszarach położonych poniżej 600 m n.p.m.
20 cm < E ≤ 30 cm
lub:
Przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 50 cm w czasie nie dłuższym niż 24 godziny na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m.
20 cm < E ≤ 50 cm
3 Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 30 cm w czasie nie dłuższym niż 24 godziny na obszarach położonych poniżej 600 m n.p.m.
E > 30 cm
lub:
Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 50 cm w czasie nie dłuższym niż 24 godziny na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m.
E > 50 cm

Mgła intensywnie osadzająca szadź

1 Mgła intensywnie osadzająca szadź
50 m < VV ≤ 200 m
utrzymująca się powyżej 8 godzin
2 Mgła intensywnie osadzająca szadź ograniczająca widzialność
VV ≤ 50 m
utrzymująca się przynajmniej 8 godzin
Nie stosuje się

Oblodzenie

1 Spadek temperatury powietrza < 0°C przy powierzchni gruntu powodujący zamarzanie mokrej nawierzchni po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu
Nie stosuje się
Nie stosuje się

Opady marznące

1 Słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, trwające w tym samym miejscu nie dłużej niż 12 godzin
2 Umiarkowane lub silne opady marznącego deszczu lub mżawki, trwające w jednym miejscu nie dłużej niż 12 godzin
lub:
Słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, trwające w jednym miejscu powyżej 12 godzin
3 Umiarkowane lub silne opady marznącego deszczu lub mżawki, trwające w jednym miejscu powyżej 12 godzin

Opady śniegu

1 Przyrost pokrywy śnieżnej poza sezonem zimowym o 5 cm do 10 cm w czasie nie dłuższym niż 12 godzin
5 cm ≤ E < 10 cm
lub:
Przyrost pokrywy śnieżnej poza sezonem zimowym o 10 cm do 15 cm w czasie nie dłuższym niż 24 godziny
10 cm ≤ E < 15 cm
Nie stosuje się
Nie stosuje się

Przymrozki

1 Zmiana temperatury powietrza na wysokości 2 m z dodatniej na ujemną w okresie wiosennej wegetacji, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:
a) temperatura minimalna na wysokości 2 m: Tmin < 0°C
b) średnia temperatura dobowa: Ts > 0°C
dodatkowo w okresie od 1 maja, gdy przewiduje się spadek temperatury przy gruncie < -1°C, przy dodatniej temperaturze powietrza
Nie stosuje się
Nie stosuje się

Roztopy

1 Na obszarach zalegania pokrywy śnieżnej o grubości nie mniejszej niż 10 cm, wzrost temperatury powietrza z ujemnej na dodatnią, powodujący topnienie śniegu, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:
a) przez dwie doby dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n.p.g.: T > 0°C
b) temperatura średnia dobowa: Ts ≥ 5°C
c) bez opadów
d) na południu kraju brak wiatru fenowego
lub:
a) przez dwie doby dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n.p.g.: T > 0°C
b) temperatura średnia dobowa: Ts ≥ 1,5°C
c) opady deszczu: R ≤ 10 mm/24 godz.
2 Na obszarach zalegania pokrywy śnieżnej o grubości nie mniejszej niż 10 cm wzrost temperatury powietrza z ujemnej na dodatnią, powodujący topnienie śniegu, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:
a) przez całą dobę dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n.p.g.: T > 0°C
b) temperatura średnia dobowa: Ts > 1,5°C
c) opady deszczu: 10 mm < R ≤ 20 mm/24 godz.
3 Na obszarach zalegania pokrywy śnieżnej o grubości nie mniejszej niż 10 cm wzrost temperatury powietrza z ujemnej na dodatnią, powodujący topnienie śniegu, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:
a) przez całą dobę dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n.p.g.: T > 0°C
b) temperatura średnia dobowa: Ts > 1,5°C
c) opady deszczu: R > 20 mm/24 godz.

Silny deszcz z burzami

1 Wystąpienie intensywnych opadów deszczu, którym towarzyszą burze z porywami wiatru powyżej 72 km/h lub burze z gradem.
Łączna suma opadów: 30 mm ≤ R < 50 mm w czasie do 24 godz.
2 Wystąpienie intensywnych opadów deszczu, którym towarzyszą burze z porywami wiatru powyżej 72 km/h lub burze z gradem.
Łączna suma opadów: 50 mm ≤ R < 90 mm w czasie do 24 godz.
3 Wystąpienie intensywnych opadów deszczu, którym towarzyszą burze z porywami wiatru powyżej 72 km/h lub burze z gradem.
Łączna suma opadów: R > 90 mm w czasie do 24 godz.

Gęsta mgła

1 Mgła ograniczająca widzialność: 50 m < VV ≤ 200 m
utrzymująca się przynajmniej 8 godzin.
2 Mgła ograniczająca widzialność: VV ≤ 50 m
utrzymująca się przynajmniej 8 godzin.
Nie stosuje się

Silny mróz

1 -25°C ≤ Tmin ≤ -15°C
2 -30°C < Tmin < -25°C
3 Tmin ≤ -30°C

Silny wiatr

1 Średnia prędkość wiatru: 54 km/h < Vśr ≤ 72 km/h (tj.15 m/s < Vśr ≤ 20 m/s)
lub w porywach: 72 km/h < V ≤ 90 km/h (tj. 20 m/s < V ≤ 25 m/s)
2 Średnia prędkość wiatru: 72 km/h < Vśr ≤ 90 km/h (tj. 20 m/s < Vśr ≤ 25 m/s)
lub w porywach: 90 km/h < V ≤ 115 km/h (tj. 25 m/s < V ≤ 32m/s)
3 Średnia prędkość wiatru: Vśr > 90 km/h (tj. Vśr > 25 m/s)
lub w porywach: V > 115 km/h (tj. V > 32 m/s)

Upał

1 30°C ≤ Tmax ≤ 34°C i Tmin < 18°C
czas trwania zjawiska ≥ 2 dni
lub:
Tmax ≥ 35°C
czas trwania zjawiska 1 dzień bez względu na temp. min.
2 30°C ≤ Tmax ≤ 34°C i Tmin ≥ 18°C
czas trwania zjawiska ≥2 dni
3 Tmax > 34°C czas trwania zjawiska ≥ 2 dni

Zawieje / zamiecie śnieżne

1 Zawieje/zamiecie śnieżne, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:
a) niestabilna pokrywa suchego śniegu
b) wiatr o prędkości:
29 km/h ≤ Vśr ≤ 40 km/h (tj. 8 m/s ≤ Vśr ≤ 11 m/s)
lub:
porywach 54 km/h < V ≤ 72 km/h (tj. 15 m/s < V ≤ 20 m/s)
c) opady śniegu przy zawiejach śnieżnych
2 Zawieje/zamiecie śnieżne, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:
a) niestabilna pokrywa z suchego śniegu
b) wiatr o prędkości:
Vśr > 40 km/h (tj. Vśr > 11 m/s)
lub:
w porywach V > 72 km/h (tj. V > 20 m/s)
c) opady śniegu przy zawiejach śnieżnych
Nie stosuje się

Wyjaśnienie skrótów użytych w tabeli:
Tmax – temperatura maksymalna
Tmin – temperatura minimalna
n.p.g. – nad poziomem gruntu

Stopnie ostrzeżeń i treść komunikatów hydrologicznych

Informacje o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa dalej „IMGW-PIB”, jako administrator w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, stosownie do postanowień RODO, informuje: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: Wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: a. z ustawy o instytutach badawczych, b. z ustawy Prawo wodne, c. z ustawy Prawo zamówień publicznych, d. z ustawy dostępie do informacji publicznej, e. z ustawy Kodeks pracy, f. z ustawy Prawo lotnicze, g. z ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, h. z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, i. z ustawy o Narodowym Centrum Nauki, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO); Realizacji umów której stroną jest Pani/Pan, lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO); Wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja praw wynikających z roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynów niedozwolonych), (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO); W zakresie i celu określonym w treści wcześniej udzielonej Panią/ Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, podmioty kontrolujące administratora, podmioty finansujące administratora, strony umów z administratorem. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W zakresie, określonym w pkt2.1 (art. 6 ust. 1 lit c oraz e RODO) dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych tam celów przetwarzania. W przypadkach, o których mowa w pkt2.2 (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) dane będą przechowywane co najmniej do chwili wykonania umowy i upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych z nią związanych, a w przypadkach, o których mowa w pkt2.3 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - do czasu przedawnienia roszczeń. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: a. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, b. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, c. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, d. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, e. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: a. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, b. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, c. administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: a. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, b. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. Ponadto: W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/ Pana zgody przed jej wycofaniem. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia między stronami umowy, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi Państwa wniosek o zawarcie umowy, W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych administratorowi jest dobrowolne. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą profilowane. Newsletter klauzule Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IMGW-PIBz siedzibą w Warszawie, przy ul. Podleśnej 61 moich danych osobowych (tj. danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym) w celu otrzymywania Newslettera.