Automatyczna lokalizacja GPS

Aplikacja automatycznie znajdzie twoje położenie i pokaże prognozę

  1. Naciśnij lupkę> Moja lokalizacja GPS
    Lub
  2. Menu boczne> Moje lokalizacje > Moja lokalizacja GPS

W menu bocznym w każdej chwili możesz wyłączyć lokalizację GPS. Aplikacja pokaże wtedy domyślną lokalizację > Warszawa.

Jeśli nie chcesz używać lokalizacji GPS, wyszukaj miejscowość za pomocą lupki.